Skip to main content
Marknadsföreningen i Skellefteå

Välkommen till digitalt årsmöte för Marknadsföreningen i Skellefteå

Datum: Tisdag den 19 maj
Tid: 17.30
Plats: digitalt över Teams
Anmälan: Ingen förhandsanmälan krävs.
Anslut dig till årsmötet senast klockan 17:15 för att säkerställa att tekniken fungerar.

Missa inte möjligheten att som medlem göra din röst hörd. Marknadsföreningen i Skellefteå kallar till årsmöte. I coronavirusets osäkra tider kommer årets möte att vara digitalt via Teams.

Röstning: Förutom att mötet hålls genom Teams behöver du ha webbsidan Menti.com öppen i ett annat webbfönster alternativt på din telefon eller Ipad. Menti.com använder vi för närvaro och röstning.

När du ansluter vill vi att du är ansluten med kamera på och ljudet av.

Tips – använd gärna headset (kabel eller bluetooth), vilket ger mycket bättre
ljudupptagning.

Vill du bli medlem: Vill du bli medlem eller har frågor om medlemskapet så svarar vi gärna på dessa frågor under mötet.

Varmt välkommen!

Therese Kreisel
Ordförande Marknadsföreningen i Skellefteå

Här hittar du Teams & Menti

Länk till Teams
Länk till Menti

Dagordning till årsmötet

§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande för mötet
§3 Val av sekreterare för mötet
§4 Val av två justeringsmän
§5 Frågan om mötets behöriga utlysande
§6 Fastställande av dagordning
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
§8 Revisionsberättelse
§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Val av ordförande för ett år
§11 Val av antal styrelseledamöter för kommande år
§12 Val av styrelseledamöter
§13 Val av revisor för ett år
§14 Val av revisorsuppleant för ett år
§15 Val av ledamöter i valnämnd
§16 Övriga frågor
§17 Mötets avslutande