Skip to main content

Marknadsföreningen i Skellefteå (MiSå) har fått ny ordförande. Therese Kreisel tar över efter Joachim Manberg.

Therese är arkitekt som arbetar på Skellefteå kommun i en roll som planarkitekt och är sedan tidigare ledamot i Marknadsföreningens styrelse. När hon nu tar över som ordförande vill hon ge ny energi åt det arbete som Marknadsföreningen redan gör idag:

– Förändring och tillväxt behöver ständigt ny energi. Vår avsikt för det kommande året är därför att fortsätta vara en dynamo som genererar kunskap och inspiration till våra medlemmar.

Avgående ordförande
Joachim Manberg har, vid sidan av att driva Svenska Containerhus AB och Underhållsteknik Nord AB, varit ordförande i föreningen under två verksamhetsår då utveckling stått på agendan.

– Fokus under mina två år har legat på att dels skapa en väl fungerande styrelse och att påbörja ett arbete för att modernisera Marknadsföreningen, att utveckla föreningen mot nutiden och framtidens frågor. Det jag tar med mig mest från det arbetet är glädjen och entusiasmen från mina kollegor i styrelsen. Med den starka styrelse som MiSå mönstrar i år så finns alla möjligheter till ett mycket bra år.

Joachim skickar också en hälsning till nya styrelsen och medlemmarna:

– Största utmaningen är som alltid att engagera föreningens medlemmar. Viktigaste frågorna blir således att hitta de vinklar och ämnen våra medlemmar anser som viktigast och på så sätt fortsätta utveckla MiSå i rätt riktning.

Dessa frågor är nu nåt som styrelsen under ledning av nya ordföranden Therese Kreisel kommer att jobba med.

/Skellefteå Marknadsförening, kontakt@mfske.se

Joachim Manberg lämnar och Therese Kreisel tar över som orförande hos Marknadsföreningen i Skellefteå.