Skip to main content

Vilken roll ska Marknadsföreningen i Skellefteå? Den frågan diskuterades med en engagerad grupp vid en föreningsträff på Bryggargatan 4 oktober.

Ingen kan påstå att det saknas forum för information och diskussioner i Skellefteå just nu. I den intensiva expansionsfas kommunen befinner sig i finns det många frågor att diskutera och frågan för Marknadsföreningen är vilken roll vi ska ha i detta.

Frågan diskuterades under en trivsam kväll fylld med en rejäl dos konstruktiv och kreativ input. Att fortsätta med föreningens lounger tyckte många var en bra idé, men det betonades också att det är viktigt att de har tydliga teman och intressanta föreläsare. Om det är intressanta och relevanta ämnen och personligheter lockar det deltagare och fungerar dessutom som en generator till diskussioner och nätverkande.

Flera betonade också att föreningen bör satsa på ”stick to the concept”. Eller  att helt enkelt se  att utgå ifrån kommunikation som den röda tråden i alla aktiviteter. Men att fortsätta att driva branschöverskridande ämnen nämndes också.

Många idéer till teman för kommande lounger nämndes – som storytelling för att bättre kommunicera den kompetens som finns i kommunen, Skellefteås profil som trästad som en usp i kommunikationen och hur vi kan samverka över gränserna i en öppen och kreativ miljö. Gränsöverskridande är också ett tema som föreningen har som sitt tema för det här verksamhetsåret.

Mycket andra kloka ord surrade också omkring i luften, men ska vi summera så handlar det om att Marknadsföreningen bör utveckla utifrån grundläggande sin grundläggande idé  att skapa kreativa möten och stimulera till utveckling genom att anordna intressanta och relevanta föreläsningar med spännande personligheter. Back to basics alltså.

Vi hann även med att bolla upp en mängd förslag på nomineringar till Årets varumärke. Utmärkelsen ska delas ut vid Alvargalan 19 september.

Styrelsen plockar med sig den digra bunt av gula noteslappar som kvällen genererade till kommande planeringsmöten. Tack till ni som var med och bidrog till en givande träff!

Bild: Therese Kreisel, ordförande i Marknadsföreningen, Fredrik Krekula, Sherpas, och Josef Lundqvist, Electrolux Home, diskuterar lounger, kommunikation, Skellefteå och mycket annat.