Skip to main content

Verksamhetsberättelse, 2022-2023

Vi verkar för spridandet av idéer, för att lyfta Skellefteå dess entreprenörskap och utveckling. Som Organisation och arbetssätt är vi medlemsdrivna, en självklar mötesplats, ett nätverk för nya och etablerade marknadskrafter och en grogrund för idéer.
Marknadsföreningen ska vara ett forum för alla som har ett intresse för marknads- och kommunikationsfrågor, för idéer och all utveckling som sker i samhället. Genom att vi vågar vidga våra vyer och höja dem till dialog vill vi bidra till utveckling och tillväxt.

Verksamhetsåret 2022/23
I början av pandemin och under slutet försökte vi anpassa vår verksamhet och våra event för att kunna skapa aktiviteter för medlemmarna. Det som utmärker året är att vi som alla andra tvingats anpassa och ställa om vår verksamhet efter Covid- 19. Som året dess genomförde vi ett par event men anpassningarna har blivit tydliga och tyvärr blev vi tvungna att ställa in vårt planerade event i mars som skulle bli en uppföljning av det populära event som vi hade året innan, tillsammans med Aik, då vi såg att utmaningarna blev för stora.

Vi genomförde både nomineringsevent i oktober och deltog i nomineringsminglet med alla nominerade inför Alvargalan. Alvargalan blev i år förflyttad till Juni från Januari för att kunna genomföras. Inget i världen, inte ens Marknadsföreningen har kunnat genomföra allt enligt plan därför flyttade vi på årsmötet först till hösten för att vara säkra på att kunna genomföra det.
Listan på event blir tyvärr kort men vi har använt tiden till att kraftsamla och kommer ur denna tid med en bra ekonomi som bas för att ta nya tag. Vi har som tidigare år fortsatt arbeta hårt med att få ner våra kostnader. Vi vet hur vi vill att vår verksamhetsbas ska se ut och föreningen har gått med vinst vilket gör att vi kan se framtiden an och jobba i medvind, utveckla föreningen och jobba med att värva nya medlemmar till föreningen och utöka nätverket för medlemmarnas bästa. Fermenteriet och Kurjovikens Bränneri, Husman Hagberg, Sara kulturhus korades till vinnare på Sara kulturhus, en helt ny plats för Alvargalan.

Våra nominerade till årets varumärke under året 2022 var Kurjovikens Sjökrog,
Vi ser fram emot året 2023/24 med tillförsikt och glädje och ber att få återkomma med många möjligheter som mognat under det gångna året och det bästa är att vi kan presentera ett samarbete med Västerbottens Handelskammare med fokus Skellefteå och rekrytering som tema- där fokus på HR som företagets bästa marknadsvärde blir temat för det kommande året.
Styrelsen tänker fortsätta att arbeta med att förbättra kontakten med medlemmar, vi kommer skapa fler ytor för samarbete och samverkan. Styrelsen förnyas till del med fokus på blandade företag och mångfald. Vi vill fortsätta jobba för att vi tillsammans med Skellefteås näringsliv ska vi synliggöra värdet av att skapa starka varumärken i den fantastiska utveckling som Skellefteå befinner sig i,
- DÄR och i framtiden kan Vi och NI som vill fortsätta bidra.
Genom ordförande
Therese Kreisel

Bokslut 2022